Polityka prywatności i Plików cookies

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.ewahys.pl (zwanym dalej „Serwis”), w tym jego podstron.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu Ewa Hys ul. Brygady Pościgowej 17a, 05-124 Skrzeszew , zwana dalej „Serwis”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może kontaktować się pisząc na adres: kontakt@projektyprospoleczne.pl lub pisemnie na adres Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu Ewa Hys ul. Brygady Pościgowej 17a, 05-124 Skrzeszew.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do stron internetowych administrowanych przez inne podmioty. Serwis nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Cel przetwarzania danych osobowych użytkowników

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać Serwis będzie przetwarzał dane, które w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

 • informacje handlowe (np. czy użytkownik jest zapisany do Newslettera),dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);
 • informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);

Serwis prosząc użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z funkcji lub usługi w Serwisie wskazuje, które z pół są obowiązkowe tzn.  które dane są niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić Serwisowi danych obowiązkowych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

W szczególnych przypadkach Serwis może otrzymać dane użytkownika od osób trzecich, które skorzystały z określonych funkcji lub usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, np. przesłały użytkownikowi kartę podarunkową lub wysłały zamówienie na adres użytkownika. Wówczas Serwis przetwarza dane użytkownika wyłącznie w zakresie tej funkcji lub usługi, zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu jego dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Informacje o przetwarzaniu danych w ramach celu
Zarządzanie rejestracją użytkownika Serwisu Jeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako użytkownik Serwisu, Serwis będzie przetwarzać jej dane, aby móc ją zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby dać jej dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu.
Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej za pośrednictwem Serwisu W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby: Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług.Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności. Uruchomić niezbędne mechanizmy w celu zapobiegania i wykrywania nieautoryzowanego wykorzystania Serwisu (na przykład podczas procesu zakupów lub przy dokonywaniu zwrotów, a także zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika i/lub względem Serwisu. Jeżeli w opinii Serwisu transakcja jest nielegalna lub wykryje nietypowe zachowania świadczące o próbie nielegalnego wykorzystania funkcji, produktów lub usług, Serwis może przystąpić do zablokowania transakcji lub usunięcia konta użytkownika.Zarządzać ewentualnymi wymianami lub zwrotami po dokonaniu zakupu, zarządzać zapytaniami o dostępność artykułów, rezerwacjami produktów za pośrednictwem Serwisu.Do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu.Zapewnić możliwość korzystania z innych dostępnych funkcji lub usług.
Obsługa wniosków i żądań Serwis przetwarza wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozwiązywania składanych wniosków i żądań.
Cele marketingowe W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby: Personalizować usługi oferowane użytkownikowi oraz sugerować mu rekomendowane produkty w oparciu o interakcje z Serwisem oraz analizę profilu użytkownika (na przykład na podstawie historii zakupów i przeglądanych stron internetowych).W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie Newslettera, Serwis będzie przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika, dotyczących oferowanych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę).Tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub  klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji. Na przykład, w oparciu o historię zakupów i preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych, Serwis będzie sugerować użytkownikowi produkty, które zdaniem Serwisu mogą go interesować.Użytkownik możne w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem dostępnej w Serwisie zakładce „Newsletter“ lub stosując się do wskazówek zawartych w korespondencji wysyłanej przez Serwis użytkownikom. Przeprowadzać działania promocyjne (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów lub wysyłania listy produktów zachowanych przez użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail). Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych przez niego danych, w zależności od akcji promocyjnej, jak również do przekazywania ich różnym mediom, takim jak portale społecznościowe lub w obrębie samego Serwisu. Każda akcja promocyjna, w której użytkownik weźmie udział, posiadać będzie swoje własne podstawy prawne, w których zawarte będą bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika.Rozpowszechniać w Serwisie lub za pośrednictwem kanałów na portalach społecznościowych Serwisu zdjęcia lub obrazy udostępnione przez użytkownika w sposób publiczny, pod warunkiem, że udzieli on nam na to zgody.
Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia oferowanych usług W przypadku korzystania z Serwisu, będą przetwarzane dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych w celach analitycznych i statystycznych, tj. z myślą o tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu oraz aby móc wprowadzić ulepszenia w oferowanych usługach poprzez wdrażane przez Serwis działania na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach. Ponadto, Serwis może przeprowadzać działania i ankiety dotyczące jakości, służące poznaniu stopnia zadowolenia klientów i użytkowników oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają ulepszeń.

Podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników

Podstawa prawna pozwalająca na przetwarzanie danych użytkownika zależy od celu ich przetwarzania, co przedstawia tabela poniżej:

Cel Podstawa prawna
Zarządzanie rejestracją użytkownika Serwisu Przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne do spełnienia warunków regulujących korzystanie z Serwisu. Innymi słowy przetwarzanie danych osobowych użytkownika, jest niezbędne w celu zarządzania jego rejestracją, w tym m.in. zapewnienia użytkownikowi możliwości rejestracji w serwisie. Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit b RODO
Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej za pośrednictwem Serwisu Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług. Niektóre z typów przetwarzania danych, powiązane z procesem zakupów, uruchamiają się jedynie wtedy, gdy użytkownik sam o nie poprosi lub autoryzuje. W takich przypadkach podstawą do przetwarzania danych użytkownika jest jego własna zgoda. Serwis posiada także prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania potencjalnym nadużyciom lub nielegalnemu wykorzystaniu Serwisu podczas dokonywania zakupów lub zwrotów przez użytkownika. Przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla użytkownika – ponieważ pozwala na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich oraz dla Serwisu – ponieważ pozwala na uniknięcie nieautoryzowanego wykorzystania Serwisu. Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit a, b i f RODO
Obsługa wniosków i żądań Serwis posiada prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych dostępnych form kontaktu. Przetwarzanie powyższych danych jest również korzystne dla użytkownika, ze względu na możliwość jego odpowiedniej obsługi oraz udzielenia odpowiedzi na formułowane zapytania. Gdy użytkownik kontaktuje się z Serwisem, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub produktem/usługą zakupioną za pośrednictwem Serwisu, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży. Jeżeli zapytanie użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej, bądź reklamacji naszych produktów lub usług, jesteśmy upoważnieni do przetwarzania jego danych w ramach spoczywających na nas obowiązków prawnych. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b i c RODO
Cele marketingowe Podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych jest jego zgoda wyrażana, na przykład, w chwili zaakceptowania przez niego otrzymywania informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji za pośrednictwem różnych środków albo też kiedy akceptuje on regulamin uczestnictwa w określonej akcji promocyjnej lub zgadza się na publikację zdjęć w Serwisie lub na kanałach informacyjnych Serwisu w portalach społecznościowych. Aby zaoferować użytkownikowi personalizowane usługi lub informacje zgodne z jego indywidualnymi preferencjami,  a także w celu wzbogacenia posiadanych przez nas danych, Serwis  posiada uzasadniony interes do tego, aby sporządzić profil użytkownika w oparciu o posiadane informacje (takie jak upodobania lub historia zakupów) oraz w oparciu o udostępnione dane osobowe, takie jak wiek. Przetwarzanie tych danych pozwala zapewnić użytkownikowi dostęp do informacji zgodnej z jego preferencjami Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a i f RODO
Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia oferowanych usług Serwis przeprowadza badania użyteczności Serwisu oraz stopnia zadowolenia użytkownika, gdyż przetwarzanie tych danych pozwala na zapewnić lepszą jakości usług.

Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników

Okres przetwarzania danych zależy od celów, do jakich będą one przetwarzane, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:

Cel Czas przetwarzania
Zarządzanie rejestracją użytkownika Serwisu Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas, przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy  do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).
Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej za pośrednictwem Serwisu Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. W niektórych przypadkach dane użytkownika przetwarzane będą wyłącznie do wybranej przez niego samego chwili, na przykład w przypadku danych dotyczących płatności (karty), na których zapisanie użytkownik wyraża zgodę, celem wykorzystania do przyszłych zakupów (jeżeli funkcja ta jest dostępna).
Obsługa wniosków i żądań Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.
Cele marketingowe Dane użytkownika będą przetwarzane dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzia (np. SMS, e-mail). Jeżeli użytkownik weźmie udział w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, będziemy przechowywać jego dane przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia tej akcji.
Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia oferowanych usług Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez okres przeprowadzania przez Serwis konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez Serwis anonimizacji danych odnoszących się do preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

Poza wskazanymi terminami Serwis  będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, a następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, Serwis usunie dane osobowe użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • bankom (realizacją płatności),
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Serwisu i wspierają Serwis w świadczeniu oferowanych usług, w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.
 • Dane użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych

Serwis zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do Serwisu wiadomość e-mail pod adres (kontakt@projektyprospoleczne.pl) i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli będzie to niezbędne do celów identyfikacji użytkownika Serwis może zażądać od użytkownika kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Niezależnie od celowości przetwarzania danych osobowych użytkownik ma prawo do:

 • Zażądania dostępu do danych, które posiada Serwis odnośnie jego osoby. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
 • Zażądania sprostowania danych. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, może on również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić Serwis o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Serwisowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
 • Zażądania usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, tak jak wskazano we wcześniejszych rozdziałach lub jeżeli nie będzie już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.
 • Jeżeli użytkownik udzielił Serwisowi zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym celu, przysługuje mu również prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili.
 • Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych Serwisowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.
 • Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Serwisu, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 • Informujemy również użytkowników o ich prawie do wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnienie danych osób trzecich przez użytkownika lub udostępnienie przez osobę trzecią danych użytkownika

Jeżeli korzystając z Serwisu użytkownik udostępni Serwisowi dane osobowe osoby trzeciej np. w celu odebrania zamówienia w imieniu użytkownika, oznacza to, że użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych.

Jeżeli natomiast osoba trzecia udostępniła Serwisowi dane użytkownika lub sam użytkownik podał nam swoje dane w wyniku skorzystania z funkcji lub usługi na życzenie innego użytkownika, dane te zostaną wykorzystane do wykonania danej funkcji lub usługi, zgodnie z ograniczeniami wymienionymi w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies, do której link zawsze widnieje w przesyłanych przez Serwis wiadomościach.

Zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookies

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies mogą ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Serwis poinformuje o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu Serwisu (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka) lub wysyłając do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, Serwis zaleca użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Informacje dotyczące plików cookies

Serwis używa plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Serwisu, poznać, w jaki sposób kontaktują się z Serwisem i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu.

Co to jest plik cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookie są niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z Serwisem, aby można było je ulepszać. Są również bardzo przydatne, aby móc oferować reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną szczegółowo opisane później. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi ani urządzeniu użytkownika.

Pod pojęciem „pliki cookie”, należy również rozumieć inne podobne technologie instalowania i/lub gromadzenia informacji na urządzeniu (takie jak pliki cookie flash, sygnały nawigacyjne lub błędy w sieci Web, piksele, technologie HTML5 (pamięć lokalna) i SDK dla formatów aplikacji. Podobnie termin „pliki cookie” odnosi się również do wykorzystania technik fingerprinting, to znaczy technik łączenia informacji, które pomagają nam zidentyfikować Twoje urządzenie. Czasami technologie te współpracują z plikami cookie w celu gromadzenia i przechowywania informacji, zapewnienia określonych funkcji lub usług w Serwisie lub w celu wyświetlania reklam na platformach stron trzecich, biorąc pod uwagę przeglądanie.

Rodzaje plików cookie

W zależności od właściciela plików cookie można je podzielić na:

 • Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i w której oferowana jest platforma lub usługa żądana przez użytkownika.
 • Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot przetwarzający dane pozyskane za pomocą plików cookie.

W zależności od celu stosowania plików cookie można je podzielić na:

 • Niezbędne (techniczne) pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług, które w nich istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu, identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji lub treści ograniczonego dostępu, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, dokonywanie zgłoszenia rejestracyjnego lub udział w wydarzeniu, przechowywanie treści do emisji wideo lub dźwięku, włączanie treści dynamicznych (na przykład animacja wczytywania tekstu lub obrazu) lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. Techniczne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie platformy lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika.
 • Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację: Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi zapamiętać informacje, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub platformy o określonych cechach, które mogą być różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników, takich jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik wykonuje wyszukiwanie, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta użytkownik lub regionu, z którego ma miejsce dostęp itp. Brak akceptacji tych plików cookie może prowadzić do spowolnienia działania witryny lub źle dostosowanych zaleceń.
 • Analityczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników, odwiedzanych sekcji na platformie i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję w celu przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej korzystania z niej przez użytkowników oraz wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących użytkowania platformy lub usługi przez użytkowników.
 • Behawioralne (reklamowe) pliki cookie: Są to pliki, które przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam. Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach redaktor włączył bezpośrednio lub we współpracy z osobami trzecimi.

Do czego służą pliki cookie

Pliki cookie są istotną częścią działania Serwisu. Głównym celem plików cookie jest zapewnienie wygodniejszego i wydajniejszego przeglądania stron internetowych. Służą one na przykład do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas nawigacji i podczas przyszłych wizyt. Plików cookie używane są do ciągłego ulepszania usług i Serwisu, a także do oferowania spersonalizowanych reklam w oparciu o nawyki przeglądania.

Informacje gromadzone w plikach cookie pozwalają również ulepszać Serwis poprzez szacowanie danych statystycznych i wzorców użytkowania (liczba odwiedzin, najczęściej odwiedzane sekcje, czas wizyty itp.), aby mieć statystyczny pogląd na to, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Serwisem w celu ulepszenia usług, a także dostosowania Serwisu do indywidualnych zainteresowań użytkownika, przyspieszenia wyszukiwań itp.

Czasami możemy używać plików cookie, aby uzyskać informacje, które pozwalają wyświetlać z Serwisu platformy stron trzecich lub w jakikolwiek inny sposób reklamy oparte na analizie nawyków przeglądania użytkownika (odwiedzane produkty, odwiedzane sekcje itp.).

W każdym razie w używanych plikach cookie nigdy nie przechowujemy poufnych informacji, takich jak hasła, dane karty kredytowej lub debetowej itp.

Zarządzanie wykorzystaniem plików cookie

W panelu konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili w Serwisie znajdują się wszelkie informacje na temat plików cookie używanych przez Serwis, wraz z informacją o celu, czasie trwania i zarządzaniu (własnym lub przez osoby trzecie) każdym z nich, aby użytkownik mógł zarządzać aktywacją i dezaktywacją korzystania z tych plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do działania Serwisu.

Alternatywnie, jeśli użytkownik przegląda Internet, może wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Z możliwości uniknięcia korzystania z plików cookie można skorzystać w każdej chwili.

Zarówno zarządzanie panelem konfiguracji plików cookie, jak i opcja odrzucania plików cookie są specyficzne dla każdej przeglądarki. Dlatego jeśli użytkownik zdecyduje się skonfigurować pliki cookie w jeden sposób na jednym urządzeniu i chce, aby wybór miał zastosowanie na innym urządzeniu, musisz aktywować tę samą opcję dla tego innego urządzenia.

W ramach dodatkowego kroku, w odniesieniu do plików cookie stron trzecich, w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika, użytkownik powinien pamiętać, że niektóre strony trzecie mogą być członkami któregokolwiek z poniższych samoregulacyjnych behawioralnych programów reklamowych online, które udostępniają odpowiednie opcje rezygnacji:

Network Advertising Initiative (NAI)  http://www.networkadvertising.org/choices/

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podmioty korzystające z informacji przechowywanych w plikach cookies

Informacje przechowywane w plikach cookie Serwisu są wykorzystywane wyłącznie przez Serwis, z wyjątkiem tych określonych w sekcji „Pliki cookie stron trzecich”, które są używane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia nam usług mających na celu ulepszanie naszych usług i doświadczeń użytkownika podczas przeglądania Serwisu. Więcej informacji znajduje się w panelu konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili w Serwisie.

Pracownia Projektów Prospołecznych
Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu
Ewa Hys

NIP: 8621624741
REGON: 524984025

Tel.: +48 885 043 281
Mail: kontakt@projektyprospoleczne.pl

Prawa autorskie © 2023 Ewa Hys | Polityka prywatności| Wykonanie glowydowynajecia.pl