Inspirowane działania, trwałe efekty.

Oferta

Moja misja polega na wspieraniu organizacji i projektów non profit – by nam wszystkim żyło się lepiej!

Wierzę w potencjał współpracy pomiędzy biznesem a organizacjami non-profit (NGO). Wiem, że tworzenie i realizacja wartościowych projektów prospołecznych, przynoszą korzyści zarówno firmom, jak i społecznościom, którym służą. Wartości, które pomagają mi skutecznie realizować moją misję to rozwój, współpraca, otwartość i kreatywność.

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Posiadam szerokie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów prospołecznych. Przez lata współpracowałam z wieloma organizacjami non-profit i firmami, wspierając ich rozwój. Moja siła polega na umiejętności łączenia różnych perspektyw. Jestem w stanie kompleksowo opracować projekty, które uwzględniają zarówno cele biznesowe, jak i społeczne. W moich projektach staram się zachować zasadę zrównoważonego rozwoju. Zawsze mam w tyle głowy dążenie do osiągania korzyści dla biznesu, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Posiadam pasję do tworzenia realnych zmian w społeczeństwie.

Pracowałam we wszystkich 3 sektorach, znam specyfikę każdego z nich, dlatego skutecznie umiem budować i podtrzymywać relacje z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi, badawczymi, administracją publiczną, środowiskiem akademickim i organizacjami społecznymi.

Co oferuję ?

Pomagam firmom i organizacjom non-profit w opracowaniu strategii projektów prospołecznych, identyfikacji celów i wskaźników sukcesu.

Buduję mosty pomiędzy biznesem a NGO, pomagając nawiązać owocne partnerstwa i realizować wspólne projekty.

Tworzę i zarządzam projektami prospołecznymi od początku do końca, zapewniając skuteczną implementację i monitorowanie postępów.

Przeprowadzam badania i ocenę projektów prospołecznych, aby zapewnić ich skuteczność i dostosować działania do zmieniających się potrzeb.

Jaka jest moja rola w projekcie?

  • Zarządzam, planuję i rozdzielam zadania w projekcie, zgodnie z aktualnymi potrzebami i priorytetami,
  • Pełnię rolę pośrednika pomiędzy zlecającym, a wewnętrznymi i zewnętrznymi wykonawcami,
  • Określam ramy czasowe dla zadań, w porozumieniu z partnerami i wykonawcami
  • Raportuję o statusie realizacji zadań, alarmuję w sytuacjach kryzysowych,
  • Identyfikuję potencjalne zagrożenia i ryzyka, podejmuję działania w celu minimalizowania przekroczenia terminów,
  • Współpracuję z zespołem kreatywnym, digital marketingiem, badaniami i analityką w budowaniu planów działań,

Jeśli jesteś firmą zainteresowaną wdrożeniem swojego projektu społecznego lub jesteś NGO szukającym partnerów biznesowych do realizacji swoich celów, zachęcam do kontaktu ze mną.

Pracownia Projektów Prospołecznych
Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu
Ewa Hys

NIP: 8621624741
REGON: 524984025

Tel.: +48 885 043 281
Mail: kontakt@projektyprospoleczne.pl

Prawa autorskie © 2023 Ewa Hys | Polityka prywatności | Wykonanie glowydowynajecia.com